sklep pneumatyczny#automatyka przemysłowa, przepustnice, zawory kulowe

Kierunek, metoda w nauce, sztuce, mająca cechy charakterystyczne, oparta na tych samych założeniach i poglądach (czasem nazywa się tak też grupę twórców lub naukowców pokrewnych cechach pracy twórczej) i pracownicy pracownicy szkoły, społeczność skupiona wokół szkoły - instytucji zajmującej się kształceniem dzieci i młodzieży. Sposób myślenia, metoda w nauce, sztuce, mająca cechy charakterystyczne, oparta na tych samych założeniach i poglądach, także: grupa twórców lub naukowców pokrewnych cechach pracy twórczej.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na naszej uczelni jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy. Niezmiernie istotny jest dla nas udział w programach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych oraz programach je uzupełniających, wspierających współpracę miedzy sektorem naukowo-badawczym, edukacyjnym i gospodarką, dofinansowanych z funduszy strukturalnych i podobnych. SGGW prowadzi także działania mające na celu upowszechnianie badań naukowych i wdrażanie ich do gospodarki.